Over Ons

Wanneer kinderen en jongeren gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij school of het veldje om de hoek en het verenigingsleven, worden zij gestimuleerd tot een actieve en gezonde leefstijl.

Lees verder

Ons team
Beleid
Samenwerkingspartners
Nieuws
Contact

Wijksport Activiteiten

De naschoolse activiteiten vinden altijd plaats op goed bereikbare locaties in het hart van de wijk, zoals een nabijgelegen grasveld, het schoolplein, het Cruijffcourt of het park. Door sportactiviteiten op deze laagdrempelige locaties aan te bieden, willen we een inclusieve omgeving creëren waar alle kinderen kunnen deelnemen en samen kunnen sporten. Of ze nu ervaren sporters zijn of gewoon zin hebben in wat beweging, iedereen is van harte welkom. Onze focus ligt op het bevorderen van fysieke activiteit, plezier en het opbouwen van sociale contacten.

Speelgym
Speelgym +
Kidsclub
Wijksport

Evenementen

Elk jaar worden er drie evenementen georganiseerd. De evenementen worden georganiseerd door de teamplayers (projectgroep studenten van verschillende sportopleidingen) onder begeleiding van de teamleider van het buurtsport team. Tijdens het organiseren van de evenementen maken we gebruik van de PDCA-cyclus. In het begin van het jaar wordt d.m.v. een jaarplanning de evenementen kenbaar gemaakt. Vervolgens wordt er door de studenten een voorbereidingsdraaiboek en een dagdraaiboek gemaakt en vervolgens het evenement georganiseerd. Na het evenement wordt het evenement geëvalueerd met het evaluatieformulier “evaluatieformulier evenementen” en gedocumenteerd op sharepoint.

Gezondheidsdag

Schoolsport Toernooien

Jaarlijks wordt in opdracht van de gemeente, diversen schoolsporttoernooien georganiseerd. Dit gebeurt in samenwerking met de sportverenigingen. Sporten die aan bod komen: Voetbal, Handbal, Korfbal. Scholen spelen competitief wedstrijden tegen andere scholen, in de categorieën groep 3/4, groep 5/6, groep 7/8.
Scholen kiezen zelf welke groepen met welke sporten meedoen.

Buurtsport is hier in de tussenpersoon tussen de scholen en de sportverenigingen. De inschrijvingen gaan via website. De sportvereniging is verantwoordelijk voor de uitvoering van het toernooi. Na het toernooi vindt er een evaluatie plaatst met de sportverenigingen en de scholen, gecoördineerd door de buurtsportcoördinator. Verbeteringen worden meegenomen voor de organisatie en communicatie voor het volgende jaar.

Schoolvoetbaltoernooi 2024 groep 7 en 8
Schoolvoetbaltoernooi 2024 groep 3, 4, 5 en 6
Schoolkorfbaltoernooi 2024 groep 3 t/m 8

Wanneer kinderen en jongeren gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij school of het veldje om de hoek en het verenigingsleven, worden zij gestimuleerd tot een actieve en gezonde leefstijl.

Lees verder

Ons team
Beleid
Samenwerkingspartners
Nieuws
Contact

De naschoolse activiteiten vinden altijd plaats op goed bereikbare locaties in het hart van de wijk, zoals een nabijgelegen grasveld, het schoolplein, het Cruijffcourt of het park. Door sportactiviteiten op deze laagdrempelige locaties aan te bieden, willen we een inclusieve omgeving creëren waar alle kinderen kunnen deelnemen en samen kunnen sporten. Of ze nu ervaren sporters zijn of gewoon zin hebben in wat beweging, iedereen is van harte welkom. Onze focus ligt op het bevorderen van fysieke activiteit, plezier en het opbouwen van sociale contacten.

Speelgym
Speelgym +
Kidsclub
Wijksport

Elk jaar worden er drie evenementen georganiseerd. De evenementen worden georganiseerd door de teamplayers (projectgroep studenten van verschillende sportopleidingen) onder begeleiding van de teamleider van het buurtsport team. Tijdens het organiseren van de evenementen maken we gebruik van de PDCA-cyclus. In het begin van het jaar wordt d.m.v. een jaarplanning de evenementen kenbaar gemaakt. Vervolgens wordt er door de studenten een voorbereidingsdraaiboek en een dagdraaiboek gemaakt en vervolgens het evenement georganiseerd. Na het evenement wordt het evenement geëvalueerd met het evaluatieformulier “evaluatieformulier evenementen” en gedocumenteerd op sharepoint.

Gezondheidsdag

Jaarlijks wordt in opdracht van de gemeente, diversen schoolsporttoernooien georganiseerd. Dit gebeurt in samenwerking met de sportverenigingen. Sporten die aan bod komen: Voetbal, Handbal, Korfbal. Scholen spelen competitief wedstrijden tegen andere scholen, in de categorieën groep 3/4, groep 5/6, groep 7/8.
Scholen kiezen zelf welke groepen met welke sporten meedoen.

Buurtsport is hier in de tussenpersoon tussen de scholen en de sportverenigingen. De inschrijvingen gaan via website. De sportvereniging is verantwoordelijk voor de uitvoering van het toernooi. Na het toernooi vindt er een evaluatie plaatst met de sportverenigingen en de scholen, gecoördineerd door de buurtsportcoördinator. Verbeteringen worden meegenomen voor de organisatie en communicatie voor het volgende jaar.

Schoolvoetbaltoernooi 2024 groep 7 en 8
Schoolvoetbaltoernooi 2024 groep 3, 4, 5 en 6
Schoolkorfbaltoernooi 2024 groep 3 t/m 8

Nieuws

Team

Marc Dijkhuizen
Marc Dijkhuizen
Lotte Dingjan
Lotte Dingjan
Benjamin Nedd
Benjamin Nedd
Rick Verburg
Rick Verburg
Ruben van den Burg
Ruben van den Burg
Sander de Snaijer
Sander de Snaijer
Alex Kok
Alex Kok
Luuk Schilder
Luuk Schilder
Sergio van Snek
Sergio van Snek
Camiel Poortman
Camiel Poortman